Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Installatie techniek DWC Schoutens

Gas water licht cv (inslijpen) vloerverwarming


Vloerverwarming

De ideale ruimte verwarming Vloerverwarming komt van alle verwarmingssystemen het dichtst bij wat men noemt de ‘warmtebalans’. Het evenwicht tussen lichaamswarmte en omgevingstemperatuur, die wij als behaaglijk ervaren. Dit ideaal wordt bereikt door de stralingswarmte van vloerverwarming, waardoor de lucht in het vertrek minder opgewarmd hoeft te worden. Men voelt zich behaaglijk bij een ruimtetemperatuur die ca. 2°C. lager ligt dan bij andere systemen. Hierdoor zal het energieverbruik ca. 10% minder zijn.

Dit energieverbruik kan men nog meer optimaliseren door het toepassen van een pompschakeling.

De door mij gebruikte pompschakeling is van het merk

2 heat welke al jaren zijn uitstekende staat van dienst heeft bewezen.

Vanaf 1-8-2015 is het alleen mogelijk de verdeler van een energiezuinige pomp te voorzien.

Info 2 heat pompschakelaar

 Info Wilo pomp

Kies voor kwaliteit

Vloerverwarming moet jarenlang zorgeloos woongenot opleveren. Verwerkt in beton, onder uw kostbare vloerafwerking zijn bij calamiteiten de buizen moeilijk te vervangen. Pas dan ook op voor, op het eerste gezicht, goedkope aanbiedingen.

De onze gebruikte vloerverwarmingsbuis heeft een zuurstof diffusielaag zodat zuurstof opname tot een minimum is gereduceerd. Deze buis is K​OMO gekeurd en is vervaardigd van Dowlex grondstof. Isolatiematerialen, binders en onderdelen behoren uiteraard tot het pakket.

Doordat vloerverwarming door middel van een relatief lage watertemperatuur een geleidelijk verdeelde stralingswarmte afgeeft, wordt deze manier van verwarmen door veel personen gezien als zeer comfortabel.

Convectie komt tot stand door de natuurkundige eigenschap van warme lucht dat wilt opstijgen. Hierdoor wordt koude lucht van onder de radiator aangezogen.

De warme lucht koelt weer af om vervolgens weer te zakken in het midden van uw woonkamer, om daarna weer te worden aangezogen door de radiatoren.

Vloerverwarming geeft een continue stilstaande stralingswarmte. Daar de vloer overal even warm is ontstaat er geen convectie. Een van de belangrijkste onderdelen van een vloerverwarminginstallatie is de verdeel unit. Dit verdeelstation met pomp, zorgt ervoor dat het warme water gelijk matig in verschillende groepen in uw woning wordt rondgepompt. 

Verdelers:

U kunt gebruik maken van diverse types verdelers met naar U wens uitgevoerd met de Wilo energiezuinige pomp


Therminon verdeler

Types vloerverwarming  

  • Bijverwarming ( 20 cm uit elkaar )
  • Hoofd/bijverwarming ( 15 cm uit elkaar )
  • Hoofdverwarming ( 10 cm uit elkaar )

Toepassingen Vloer verwarming kan op verschillende manieren worden toegepast in bestaande of nieuwe woningen met een eigen CV installatie of aangesloten op stadsverwarming


Toepassing 1


Inslijpen inbestaande vloeren

  • Cementdekvloeren ·
  • Anhydrietvloer
  • Beton estrich(duitse vloeren )
  • Inzagen in tegels ( beton )

Dit gebeurd met onderstaande machine waarbij afhankelijk van het gekozen type vloerverwarming de banen 20-15 of 10 cm uit elkaar worden geslepen. De diepte van de sleuven bedraagt ca 20 mm en een breedte van 17 mm . In deze sleuven worden de 14 mm KOMO gekeurde Dowlex difuse dichte slangen gelegd.( 10 jaar garantie )

Het stof wat bij het slijpen vrijkomt wordt afgezogen,met een zuiger.

Toepassing 2


Vloerverwarming op gegalvaniseerde matten

Hierbij wordt eerst een isolatiefolie gelegd waarop de verwarmingsslangen worden gemonteerd. De benodigde hoogte in de vloer exclusief tegellijm en tegel moet minimaal 5 cm bedragen. Deze hoogte is nodig om een solide afwerkvloer van b.v. cementdekvloer aan te kunnen brengen. Deze methode wordt vaak toegepast bij renovatie   

Toepassing 3


Vloerverwarming op noppen platen

Noppen platen van ca 31 mm dik worden op de betonnenvloer gelegd.Hier tussen in worden afhankelijk van het type vloerverwarming de verwarmingsslangen aangebracht. De benodigde hoogte van de vloer exclusief tegellijm en tegel moet minimaal 5 cm bedragen boven de noppenplaten. Deze hoogte is nodig om een solide afwerkvloer van b.v. cementdekvloer aan te kunnen brengen. Deze methode wordt vaak toegepast bij nieuwbouw of indien de bestaande vloer eruit is gesloopt. 

Toepassing 3


Vloerverwarming op noppen platen

Noppen platen van ca 31 mm dik worden op de betonnenvloer gelegd.Hier tussen in worden afhankelijk van het type vloerverwarming de verwarmingsslangen aangebracht. De benodigde hoogte van de vloer exclusief tegellijm en tegel moet minimaal 5 cm bedragen boven de noppenplaten. Deze hoogte is nodig om een solide afwerkvloer van b.v. cementdekvloer aan te kunnen brengen. Deze methode wordt vaak toegepast bij nieuwbouw of indien de bestaande vloer eruit is gesloopt.  

Toepassing 4


Inzagen in bestaande tegels/betonvloeren

Ook is het mogelijk om in een bestaande tegelvloer U vloerverwarming in te zagen.

Dit is een arbeidsintensieve methode waarbij het grote voordeel is dat de bestaande vloer niet gesloopt hoeft te worden en dus ook geen nieuwe vloer hoeft opgebouwd te worden. De toegepaste slangen zijn 14 mm of 16 mm KOMO gekeurde.

De prijzen voor infrezen , netten noppenplaten en inzagen in bestaande tegelvloeren zijn gebaseerd met de verdeler 2000 en Willo circulatiepomp.


Voor prijzen van het inslijpen in bestaande cementdekvloeren zie bijgevoegd document ( prijzen )


Voor prijzen anhydrietvloeren ( prijzen )_


Voor vloerverwarming op gegalvanisserde netten  ( prijzen )


Vloerverwarming op noppenplaten ( prijzen )


Inzagen in bestaande tegelvloeren/betonvloeren ( prijzen )


Toepassingen voor warmtepompen ( prijzen )


Warmteafgifte tabel bij verschillende hartafstanden en verschillende materialen als bedekking volgens NEN-EN1264

Het infrezen kan in het gehele land gebeuren

Ook kan er in Belgie, Duitsland ,Luxemburg worden gewerkt.